COMENZI ICOANE PICTATE - Orice model, orice dimensiune


Ştiri ORTODOXE de pe tote meridianele:
Ştiri Ortdoxe de pe toate meridianele


CĂRŢI DEOSEBITE ale Părintelui ARSENIE BOCA:
Un site deosebit de Promovare a celui mai deosebit duhovnic român ARSENIE BOCA
Cu Părintele <b>Rafail LUKÁCS</b> Traducător şi Preot Iconom în Parohia Păsăreni-Jud. Mureş
Cu Părintele Rafail LUKÁCS Traducător şi Preot Iconom în Parohia Păsăreni-Jud. Mureş.Cu CSILLA G. FLORESCU - Traducătoarea cărţiolr Părintelui Arsenie Boca.
Cu CSILLA G. FLORESCU - Traducătoarea cărţilor Părintelui Arsenie Boca.


Cărţi cu teme ortodoxe direct de la sursă:
Cărţi Ortdoxe direct de la autori şi de la Edituri


STOC ICOANE PICTATE:
STOC ICOANE PICTATE SCHINTEIE.ro


INFO + Articole din presă:
INFO + Articole din presă
Viitoarea Staţiune Climaterică ANINA.
Site-ul oficial al oraşului montan ANINA - Jud. Caraş-Severin.


CĂLĂTORIŢI la ANINA. - TRIP TO ANINA ! !!
Site-ul RECL ANINA - Jud. Caraş-Severin.
AICI pe www.RevistaPozitv.ro afli noutăţi direct de la sursă .

Dacă doriţi să vă abonaţi la ştirile noastre din străinătate și din Țară, scrieţi un e-mail la revistapozitiv@gmail.com
sau la matei.schinteie@gmail.com cu titlul ABONAMENT ŞTIRI !
( abonamentul este gratuit. )

NOU !!! Vizionați producțile noastre video pe Canalul de YouTube : REVISTA POZITIV ! ! !

( Click pe foto pentru accesare ) :Nou !!! POZE multe şi texte integrale găsiţi acum pe pagina noastră de Facebook REVISTA POZITIV !AICI pe www.Carte-Ortodoxa.ro afli noutăţi direct de la sursă .

Pentru PROMOVARE sunaţi la 0267.34177 sau (0745.012332).
PROMOVAREA nu se face contra cost.

Dacă doriţi să vă abonaţi la ştirile despre noile apariţi editoriale şi alte ştiri ortodoxe, scrieţi un e-mail la stiriortodoxe1@gmail.com
sau la matei.schinteie@gmail.com cu titlul ABONAMENT ŞTIRI !
( abonamentul este gratuit. )

Nou !!! POZE multe şi texte integrale găsiţi acum pe pagina noastră de Facebook !NOU !!! Vizionați producțile noastre video pe Canalul de YouTube : ŞTIRI ORTODOXE ! ! !

( Click pe foto pentru accesare ) :


Convorbiri duhovnicești cu Înaltpreasfințitul Ioan al Banatului, realizate de prof. dr. Luminița CORNEA din Sfântu Gheorghe. Editura SOPHIA, București, 2017.Autor: Luminița CORNEA.

Personalitate cunoscută peisajului cultural românesc, autoare a mai multor volume de istorie literară, filologie şi jurnalistică duhovnicească, doamna prof. dr. Luminiţa Cornea continuă o frumoasă serie, începută cu câţiva ani în urmă, de convorbiri duhovniceşti cu Înaltpreasfinţitul Părinte Ioan Selejan, Mitropolitul Banatului. De această dată, întregul dialog este pus sub auspiciile metaforei Înviatul din Nazaret. Convorbiri duhovniceşti cu Înaltpreasfinţitul Ioan al Banatului, realizate de prof. dr. Luminița Cornea, Editura Sophia, Bucureşti, 2017.

Segmentat în mai multe subunităţi tematice în cadrul cărora sunt abordate deopotrivă teme teologice de profunzime şi subiecte de actualitate pentru viaţa creştină, volumul este prefaţat de un cuvânt al autoarei (p. 5-9), în cadrul căruia aceasta îi descrie succint biografia şi vorbeşte despre activitatea sa prodigioasă ca episcop al Harghitei şi Covasnei, care i-a apropiat şi a constituit pretextul unei serii de dialoguri ce se continuă prin acest volum. Dânsa ţine de asemenea să sublinieze că lucrarea se constituie într-un tribut adus celui care a păstrat nestinsă vreme de mai bine de două decenii, flacăra românismului pe aceste meleaguri încercate şi să arate că: „Înaltpreasfinţitul Părinte Ioan va rămâne pentru noi, în continuare, Ierarhul Munţilor, chiar dacă de duminică 28 decembrie 2014 a devenit ierarhul unei părţi din România aflată la brazda dinspre vest a ţării, aşa cum a afirmat la întronizarea de la Timişoara. Noi vom rămâne în inima ţării, dar şi în inima Înaltpreasfinţiei Sale, care a realizat o cărare între Covasna–Harghita şi Banat, a realizat un arc duhovnicesc ortodox creştinesc între plaiuri româneşti” (p. 8).

... ... ... ... ... ... ...

Apoi, locvacele ierarh dialoghează cu distinsa sa amfitrioană atât despre momente importante din calendarul liturgic Ortodox, precum Sărbătorile Crăciunului sau Paştelui, sau anumite soroace solemne, cât şi despre propria sa biografie şi evenimentele importante care i-o circumscriu. Interesant este modul în care, chiar provocat să vorbească despre anumite experienţe importante ale propriei sale vieţi ca ierarh, leagă totul de un anume eveniment liturgic sau de viaţa Bisericii.Vizibil marcat de perioada petrecută în Ţara Sfântă, atât ca doctorand, cât şi ca Întâistătător al Aşezămintelor româneşti de la Ierusalim, Iordan şi Ierihon, părintele Ioan face adesea referiri la aceste locuri, la istoria şi cultura lor, dar şi la modul în care Scriptura a ajuns un element definitoriu, fără de care ele şi-ar pierde chiar sensul existenţei, conectând diferite evenimente şi actualizând, acolo unde consideră necesar, mesajul lor. În acelaşi timp, referindu-se la aspecte precum antropologia creştină, unde cărţile de teologie folosesc un limbaj adesea ultra-specializat şi clişeistic, ce nu este întru totul accesibil cititorului nefamiliarizat cu mediul nostru teologic, realizează interesante şi atractive analize teologice, care nu se limitează doar la prezentarea unui aspect cu valenţe istoriografice, ci străpung negura timpului, ajungând în actualitate.Iată un astfel de exemplu: „Omul fugea de lumină, fugea de Dumnezeu. Omul se ascundea în întunericul minţii, omul cobora tot mai în jos, la iad, acolo unde s–a stins iubirea. Hristos S–a născut în această noapte sfântă aducandu–ne lumină, ca în zorii acestei zile sfinte să ne dezlipim din îmbrăţişarea nopţii păcatului. Odată cu Naşterea lui Hristos, omul dobândeşte dreptul la veşnicie şi astfel putem spune că ne–am născut cu dreptul la veşnicie. Omul nu este un adaos la lume, ci este bucuria şi coroana creaţiei lui Dumnezeu. Omul a alungat tristeţea din Rai. Omul este bucuria îngerilor şi împreună Îl preamăresc pe Dumnezeu. Azi, omului îi este frică de iubire şi trăieşte tot mai însingurat, precum un val fără ţărm, ca un val care nu mai îndrăzneşte să sărute ţărmul. Societatea ne împinge azi spre o utopie impusă. Oare acesta este ţărmul sărutului nostru – utopia? Noi sărutăm azi icoana Naşterii de unde primim dulcea îmbrăţişare a Pruncului Iisus (p. 15).Cuvintele Mitropolitului Banatului, mustind a Pateric şi teologie patristică, sunt totuşi atât de directe, originale şi plăcute, făcându-l pe cititor să nu poată lăsa din mână volumul odată început. În ciuda calităţilor sale de ierarh şi om de cultură ce reuşeşte, înainte de toate să transmită ceea ce crede celor cărora se adresează, credem însă că este şi meritul autoarei întrebărilor, care sunt mereu bine ţintite, deschise sau semi-deschise, incitând la dialog şi dezbatere şi nu-şi propun inhibarea invitatului sau călăuzirea lui pe terenuri aride sau deja bătătorite. De aceea, nu putem decât să salutăm această nouă apariţie editorială şi să sperăm că ea va constitui doar o parte importantă dintr-o lungă serie care-l va reliefa pe părintele Ioan Selejan atât ca părinte, cât şi ca redutabil partener de dialog.

Pr. Maxim Morariu, Cluj-NapocaOferta de carte o puteți găsi și pe Pagina noastră de Facebook:
Carte-Matei-Schinteie

POZE şi texte găsiţi pe pagina noastră de Facebook !

Cartea se poate procura de la autor: Pr. Dr. Luminița CORNEA.
Tel.0267.352484 sau 0740.303359
e-mail:luminitzaprof@yahoo.com


STOC ICOANE PICTATE:
STOC ICOANE PICTATE SCHINTEIE.ro

Biserica Ortodoxă din Anina. Trecut şi prezent:Editura Eubeea, Timişoara, 2014.Autori: Pr. Dr. Alin Muntean, Cristian-Liviu Mosoroceanu.

Aniversarea, la 12 noiembrie 2014, a 75 de ani de la sfinţirea Bisericii „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena” din Anina a fost un prilej de aleasă sărbătoare pentru enoriaşi; între evenimentele consacrate acestei aniversări s-a numărat şi lansarea cărţii „Biserica Ortodoxă din Anina. Trecut şi prezent”, scrisă de actualul preot paroh al acestui sfânt locaş, părintele Alin Muntean, şi de un foarte bun cunoscător al istoriei Aninei, Cristian-Liviu Mosoroceanu. Cartea răspunde nevoii de a cunoaşte istoria acestei biserici, nevoie acut resimţită atât de localnici, cât şi de mulţi vizitatori, impresionaţi de caracterul ei monumental.

Lucrarea conţine un mare volum de informaţii şi date exacte, efect al efortului autorilor de a realiza o monografie complexă, bazată pe valorificarea unei bibliografii bogate, constând în monografii şi articole consacrate Mitropoliei Banatului, Eparhiei Caransebeşului şi Protopiatului Ortodox Român al Oraviţei, lucrări în limba germană şi în limba română despre Anina, relevante pentru perioada căreia i se circumscrie istoria acestei prime biserici ortodoxe din localitate, documente emise de Mitropolia Banatului, Arhiepiscopia Timişorii şi Caransebeşului, Episcopia Caransebeşului, precum şi jurnalul unuia dintre preoţii slujitori, Iacob Stoian.

... ... ... ... ... ... ...

Începând cu anul 2008 până în prezent, preot paroh la Biserica „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena” este părintele Alin Muntean. În timpul păstoririi sale s-a finalizat şi s-a sfinţit pictura bisericii, realizată de pictorii Dumitru Bănică şi Gheorghe Bondoc, şi a fost executat un mare volum de lucrări de reparaţii şi renovări la clădirea bisericii şi la casa parohială.

... ... ... ... ... ... ...

De asemenea autorii fac referiri şi la Biserica „Naşterea Maicii Domnului” din Celnic, ridicată între anii 2010-2011 de către firma fraţilor maramureşeni Gavrilă şi Ionuţ Buftea şi împodobită de către doi fii ai oraşului Anina, Matei şi Maria Kornelia Schinteie, care au pictat iconostasul; este menţionat şi actualul preot paroh de aici, părintele Marius Negoiţă.

Cartea cuprinde şi un număr mare de imagini fotografice, unele foarte vechi, altele mai recente, edificatoare, deopotrivă, pentru transformările produse de-a lungul timpului în aspectul bisericii, dar şi pentru evenimente deosebite desfăşurate în cadrul acesteia.
Apărută în condiţii grafice deosebite la Editura Eubeea din Timişoara, lucrarea este precedată de un Prolog consistent, scris de Prot. Ic. Stavr. Petru Berbentia, la ale cărui cuvinte de apreciere se adaugă şi cele ale editorului cărţii, scriitorul Ilie Chelariu: „Prezentul volum, în care autorii înfăţişează în faţa ochilor şi a sufletului nostru oamenii frumoşi ai trecutului şi prezentului care s-au sacrificat pentru un ţel nobil şi binele semenilor, reprezintă o carte de vizită exemplară a Aninei.”

Prof. Floare Nicola

Textul integral îl găsiţi pe pagina de facebook:
https://www.facebook.com/pages/Carte-Matei-Schinteie/1508676679410130

POZE şi texte găsiţi pe pagina noastră de Facebook !Cartea se poate procura de la autori: Pr. Dr. Alin MUNTEAN Tel. 0756.506907 sau 0255.240227 şi CRISTIAN LIVIU MOSOROCEANU Tel. 0741.017738.
STOC ICOANE PICTATE:
STOC ICOANE PICTATE SCHINTEIE.ro

Răzvan BUCUROIU - Editura LUMEA CREDINŢEI:

LANSARE CARTE Marţi 17.06.2014 la Librăria SOPHIA !!!


Răzvan BUCUROIU - scriitor

Născut la 22 noiembrie 1963 în Bucureşti, căsătorit, trei copii Studii: Liceul de Filologie-Istorie nr. 1 (Bucureşti), Facultatea de Geografie / o limbă străină (franceza) din Universitatea Bucureşti
A făcut parte din primul colectiv care a realizat o pagină creştină într-un cotidian central de mare tiraj: România Liberă, începând din ianuarie 1990. Apoi (din 1993 până în 2000) a fost realizator permanent al paginii de religie din România Liberă, Ziua şi Azi.
A lucrat în echipa care a organizat prima editură creştină laică din România, cu un plan de apariţii coerent şi de anvergură: Harisma. Apoi a fost redactor şef al editurii Anastasia (1992-1997)
În cadrul Fundaţiei Anastasia a participat direct, de pe poziţii de conducere, alături de pictorul Sorin Dumitrescu, la realizarea proiectului polivalent de expresie creştină modernă: „Serile Darvari”, la programul Galeriei de Artă „Catacomba” (împreună cu Muzeul Naţional de Artă), la organizarea unei reţele de librării cu lansări şi evenimente, la suita de interviuri video cu personalităţi româneşti. A îngrijit, redactat şi corectat zeci de volume; este co-autorul volumului „Cum să-i învaţăm pe copii religia” (1995), alături de prof. Anastasia Popescu
Din martie 2003 a demarat proiectul unui ghid ilustrat de mare tiraj cu subiecte religioase. Lumea Credinţei este singura revistă care se distribuie la nivel naţional, având o circulaţie de câteva zeci de mii de exemplare, lunar. Supliment actual: Lumea Monahilor. Alte suplimente, de-a lungul timpului: Lumea Credinţei pentru copii, Atlasul lumii creştine. Pe lângă reviste au apărut numeroase cărţi cu şi despre personalităţi ale vieţii noastre religioase: Arsenie Boca, Dometie Manolache, Proclu Nicău, Zoe Dumitrescu-Buşulenga (maica Benedicta), Patriarhul Teoctist Arăpaşu, etc.
Totodată este admistrator al site-ului www.lumeacredintei.com
2004-2005, Director de Programe PAX TV – prima televiziune religioasă din România. La PAX TV a activat şi ca realizator / moderator de emisiuni („Glasul monahilor” şi „Pridvor”), a iniţiat zeci de formate şi a conceput întreaga Grilă de Programe.
Aproape doi ani a fost editorialist pentru Radio România Actualităţi, în cadrul redacţiei „Viaţa Religioasă” (2004-2006).
Contract de management editorial (2006) cu Active Soft, o companie (lider de piaţă, pe anumite domenii) care administrează şi crează site-uri (exemplu: www.crestinortodox.ro)
În cadrul TVR (între 1998-2003), a realizat nenumărate emisiuni, abordând toate genurile jurnalistice (eseu, reportaj, interviu, anchetă, documentar, etc).
Începând din 2006 a obţinut prin concurs postul de editor-coordonator pentru religie, istorie, minorităţi, studiouri teritoriale. Din 2009 a fost producător al emisiunilor „Universul Credinţei” şi „Ca la carte”
Din 2007 este membru fondator şi preşedinte ales al AZEC (Asociaţia Ziariştilor şi Editorilor Creştini)
Din 2010 este director TVR3.
Din 2011 este moderatorul emisiunii De la plus la infinit (difuzată pe TVR INFO)

Carte: Autor al volumui de interviuri "21 de chipuri ale mărturisirii" (Casa editorială Ponte, 2011)Editura Lumea Credinţei vă invită marţi 17 iunie 2014, ora 18:00, la Librăria Sophia (Str. Bibescu Vodă nr. 19) la lansarea volumului "La curţile Duhului". Vetre mânăstireşti din Muntenia şi Dobrogea" de Răzvan Bucuroiu.
Vor lua cuvântul:

Varujan Vosganian - scriitor
Radu Preda - teolog
Sorin Preda - publicist

Moderator - Cristian Curte.

După sesiunea de întrebări şi autografe, toată lumea este invitată la vin şi covrigei.
Editura LUMEA CREDINŢEI:

LANSARE CARTE la Librăria SOPHIA !!!


CATEHISM ORTODOX MAGHIARA apărut cartea PROKATEKÉSZISZ,
de NACSINÁK Gergely András.

Coperta 1 : Iisus Hristos - chipul de pe mahramă.
An de apariţie: 2011.
Ediţie îngrijită de Părintele Rafail LUKÁCS.
DTP & Layout: Gianina SÎNTOMA.

Editura: REÎNTREGIREA - Arhiepiscopia Ortodoxă Română a Albei Iulia.

Tipărit cu binecuvântarea Î.P.S. ANDREI Mitropolitul Clujului.Părintele Rafail LUKACS în altarul bisericii sale din Păsăreni-Jud. Mureş.

Cărticica de faţă este o iniţiere în spiritualitatea ortodoxă pentru vorbitorii de limba maghiară din România. Deşi trăim într-o ţara majoritar ortodoxă, este posibil ca fraţii noştri maghiari să deţină foarte puţine cunoştinţe despre ortodoxie şi despre viaţa bisericească. Am încercat în linii mari să explicăm lucruri foarte elementare pentru cei interesaţi. Astfel găsiţi în această carte gânduri despre viaţa creştină autentică, despre Sfântă Liturghie, despre arhitectura bisericii şi simbolismul ei. Cartea mai conţine capitole despre rânduiala postului şi a sărbătorilor, învăţătura despre spovedanie şi despre duhovnic, despre slujbele bisericii.. Călătorie plăcută în lumea Ortodoxiei!

Această carte este cadoul cel mai potivit pentru rudele dv-stră, cunoştinţele , sau prietenii dv-stră de etnie maghiară care doresc să cunoască credinţa ortodoxă. Dăruind-o... veţi dobândi !

Cei ce doresc să achiziţioneze acestă carte, pot suna direct la Părintele Rafail la numărul de telefon:

0757.788288

sau e-mail: robert_rafail@yahoo.com
CĂRŢILE Părintelui ARSENIE BOCA traduse în limba maghiară.Traducătoarea ortodoxă CSILLA GYŐNGYVÉR FLORESCU a adus prin truda ei in inimile creştinilor maghiari din România şi din străinatate , învătăturile marelui duhovnic român Părintele ARSENIE BOCA " luminătorul minţilor " şi făcător de minuni. Cărţile traduse sunt : RIDICAREA CĂSĂTORIEI LA ÎNĂLŢIMEA DE TAINĂ ( A házasság felemelése a Szentség magaslatára - Lelki útmutató ) şi MĂRGĂRITARE DUHOVNICEŞTI ( Lelki Győngyszemek ).Aceste două cărţi sunt cadoul ideal pentru dv-stră vorbitorii şi cititorii de limbă maghiară şi pentru prietenii , rudele şi cunoştinţele dv-stră nativi maghiari . În curând o să iasă de la tipar cartea "CĂRAREA ÎMPĂRĂŢIEI" ( A Mennyország ösvénye, magh.) a Părintelui Arsenie Boca tradusă în limba maghiară. Publicarea necesită 30.000 RON (300 milioane lei vechi), şi neavând alte resurse, poate fi finanţată numai din donaţii. Pînă în prezent, s-au adunat 15.450 RON.Adresăm vizitatorilor site-ul nostu rugămintea de a contribui după putinţă la această mare lucrare. Părintele Arsenie Boca să vă ajute în toate !

Donaţiile pot fi trimise în contul dedicat acestui proiect :
CEC Bank S.A. Sucursala Resita, Agenţia Caransebeş IBAN: RO45CECECS02M7RON0278835
Titular: Florescu Csilla Győngyvér ( traducătoare şi manager de proiect ).
TELEFOANE :
0255.514993
0742.025995
0768.557884

INFO : ATENŢIE ! La contul în RON şi RO este litera O , iar la 02 şi 027 este cifra zero.

Vă vom informa în permanenţă despre evoluţia sumei şi sperăm că în curând să vă putem bucura cu vestea apariţiei acestei cărţi de mare valoare spirituală ... în pangare şi librării.

În România s-a iniţiat în urmă cu mai mulţi ani MISIUNEA ORTODOXĂ MAGHIARĂ, misiune la care puteţi participa şi dv-stră prin informarea doritorilor care vor să afle unde se ţin slujbe în limba maghiară şi unde au loc conferinţe pe teme ortodoxe.Toţi cei care doresc să afle amănunte despre MISIUNEA ORTODOXĂ MAGHIARĂ şi să achiziţoneze aceste cărţi se pot adresa doamnei CSILLA Gy. FLORESCU la telefoanele:
0255.514993 sau/si 0742.025995

sau la e-mail : florescu_csilla41@yahoo.com
JUTABEL BEN – EBER din CapernaumA apărut cartea JUTABEL BEN – EBER din Capernaum,
de OLGA GRECEANU.

Coperta 1 : Desen de Olga Greceanu.
An de apariţie: 2012.
Ediţie îngrijită de prof. dr. AURELIA BĂLAN - MIHAILOVICI.
Editura: CHARISMA ADVERTISING - Deva.

Tipărit cu binecuvântarea P.S.GURIE Episcopul Devei şi Hunedoarei.Autoarea cărţii este Olga Greceanu, “marea doamnă a culturii şi spiritualităţii româneşti”. Pictor de artă monumentală, scriitoare, predicatoare în Biserica Ortodoxă sub doi patriarhi, P.F. NICODIM si P.F. IUSTINIAN, a păşit pe urmele Mântuitorului Iisus Hristos în Ţara Sfântă, uimită că acele locuri există aievea. Cu mare credinţă, bucurie şi dăruire jertfelnică a păşit şi în viaţa personală pe urma paşilor lui Iisus. Rod al pelerinajelor şi documentărilor sale este şi romanul istorico-religios Jutabel Ben-Eber din Capernaum, despre care se afirmă tot mai mult că este cel mai bun roman de aceasta factură care s-a scris în România.

“Jutabel Ben-Eber, personajul principal al cărţii, este părintele Adunării din Capernaum, cel ce supraveghează întreaga viaţa religioasă a cetăţii, dar şi a satelor din jurul Capernaumului. Parvenit şi corupt, Jutabel nu are alt scop decât menţinerea averii, făcută din spolierea nevinovaţilor, dar şi menţinerea ordinii bazate pe dispreţul omului simplu, socotit inferior din naştere. Venirea lui Iisus din Nazaret, o cetate mică lipsită de importanţă, , vindecările miraculoase pe care le făcea, puhoiul de lume care nu mai avea stare, căutându-l şi urmăndu-l pretutindeni, l-au umplut pe Jutabel de indignare şi de o cumplită ură. Ură şi dorinţă de a scapa cât mai repede de Cel ce dorea “să schimbe legea” fac din Jutabel Ben-Eber unealta discretă a acţiunii ce deschide drumul Crucii şi al răstignirii de pe Golgota. Prin lectura acestei cărti, cititorul va inţelege mult mai uşor fundalul istoric, politic şi social care a facut posibil deznodămantul de pe Golgota, Crucea Mântuitorului, ca răscumparare a noastră, prin sângele nevinovat al Fiului lui Dumnezeu, întrupat pentru această supremă jertfă.”

( Arhim. Sofian Boghiu, Stareţ al Sf. Mân. Antim, duhovnicul Olgăi Greceanu - anul 2000 ).Pictora şi scriitoarea Olga Greceanu (1890-1978), personalitate marcantă a vieţii artistice din secolul trecut, s-a impus nu numai în lumea artelor plastice, prin tablourile de şevalet cu care a participat la numeroase expoziţii din ţară şi din străinatate, ci şi în lumea Bisericii, prin lucrările sale monumentale de artă religioasă, prin scrierile sale şi ca oratoare în afirmarea unui crez creştin de viaţă. De origine nobilă, fiică a unei familii de polonezi stabiliţi în România, Olga Greceanu a fost botezată în religia creştin-ortodoxă. De altfel, s-a născut la data de 4 august 1890 chiar la Mânăstirea Nămaieşti, unde, în plină vară, părinţii ei se refugiaseră de caldura napraznică din Bucureşti.

AICI puteţi să vedeţi pagina EDITURA CHARISMA Advertising de unde puteţi CUMPĂRA această carte .

CUMPĂRAŢI ACUM direct de la sursă !!! (click pe poza de mai jos.)


PE CĂRAREA RAIULUIA apărut cartea PE CARAREA RAIULUI,
de Prof.Luminiţa Cornea din SFÂNTU GHEORGHE - COVASNA -ROMÂNIA.

Coperta: Patricia Puşcaş
An de apariţie: Dec. 2010
Editura: CASA CĂRŢII DE ŞTIINŢĂ - Cluj-Napoca

Să deschidem uşa sufletului nostru, ca să primim învăţături !

Dialogul cu un adevărat duhovnic lasă în suflet multă pace şi lumină. Este lumina care ne călăuzeşte pe cărarea Raiului, dacă i-am pătruns înţelesul. Cu cât vom pricepe mai bine semnificaţia, lumina va pune stăpânire pe sufletul nostru, înfrumuseţându-l.

Glasul ierarhului-duhovnic reprezintă lumina care ne acoperă cu harul său. Sămânţa aruncată va răsări şi va supravieţui, dacă vom avea grijă să nu-i tăiem rădăcina – credinţa. Lumina străbate în întuneric. Văzând-o, ne entuziasmăm, ne înflăcărăm, dar este necesar să luăm aminte asupra ei, să-i pătrundem înţelesul, semnificaţia.Cuvintele Înaltpreasfinţiei Sale Ioan, arhiepiscop al Episcopiei Covasnei şi Harghitei, sunt cuvinte pline de încărcătură duhovnicească, pe înţelesul tuturor, dar cu profunde semnificaţii. Înaltpreasfinţia Sa este întruchiparea ierarhului adevărat, apropiat de popor, aflat mereu între enoriaşi. Are darul de a zidi pe fiecare om cu un cuvânt bun, conducându-l spre lumina cunoaşterii adevărului, deoarece nu este om care să meargă prin întuneric şi să nu dorească să-i apară în priviri lumina. Cum? Calea cea mai importantă este convorbirea cu duhovnicul. O astfel de convorbire redăm în cartea de faţă, prin dialogul cu Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Ioan al Covasnei şi Harghitei, având în vedere teme duhovniceşti de larg şi real interes.

Am pornit în a scrie rândurile de faţă de la dialogurile susţinute de Î.P.S. Ioan cu reporteri ai mass-mediei româneşti. De fiecare dată, ascultând cuvintele de învăţătură ale Înaltpreasfinţitului Ioan, rostite cu diferite prilejuri, mi-au rămas în suflet explicaţii deosebite în legătură cu diverse pericope din Sfintele Evanghelii ori sfaturi sau îndemnuri referitoare la diverse situaţii de natură duhovnicească.

Autoarea: Luminiţa CorneaCei ce doresc să achiziţioneze acestă carte, pot suna direct la autoare la numerele de telefon:

0267.352484
0740.303359

sau e-mail: luminitzaprof@yahoo.com

Impresii ale unor cititori despre volumul „Pe cărarea Raiului – convorbiri duhovniceşti cu Înaltpreasfinţitul Ioan”, autor Luminiţa Cornea, Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2010:

Orice cuvânt, orice răspuns la întrebari ,orice interpretare sau pildă, spuse cu atâta calm şi pioşenie de Înaltpresfintitul Părinte Ioan, dau impresia că în faţa cititorului se deschid cărări uşor de străbătut spre Împăraţia lui Dumnezeu. Te afunzi în lectură pentru că e pe înţelesul tuturor, e o adevarată hrană a sufletului. M-a emoţionat până la lacrimi.

Valeria Păcală

Ceea ce este de remarcat, însă, este abordarea poate mai deosebită a Î.P.S Ioan, modul propriu în care se exprimă, atât de apropiat sufletului nostru, şi poate datorită timpurilor pe care le trăim acum cu toţii, datorită faptului că simţim tot mai mult în jurul nostru îndepărtarea de Dumnezeu a celor care ne ţin destinele în mână, această lectură ne încălzeşte sufletele şi ne primeneşte.

Mona Macovei

Tot cuprinsul cărţii e un cuvânt de învăţătură folositor pentru tot creştinul dornic să-şi îmbogăţească cunoştinţele în cele duhovniceşti.

Ana Toma

Doamna profesoara ne oferă o grilă de lectura ortodoxă a literaturii românesti, iar capacitatea Î.P.S. Sale de a susţine un dialog pe acest palier pare să izvorască dintr-o cunoaştere profundă a umanului, şi poate tocmai de aceea reuşind să adreseze cuvinte pentru toţi oamenii; din cuvintele I.P.S. Sale răzbat învaţături ale Sfinţilor Părinţi, puse într-un context precis al zilelor noastre, făcând şi o frumoasă chemare la o însuşire şi o asumare a istoriei naţionale.

Angi Chirosca

„Pe cărarea Raiului”-un cuvânt de învăţătură pentru orice om de bună credinţă - poate fi şi o busolă pe această anevoioasă cărarea în dobândirea mântuirii sufletelor noastre.

Sofica Marinescu

Coperta, ilustrând specificul ţinutului plin de codrii, ca stâlpi şi lumânări înălţându-se spre „cărarea Raiului”, însemnează, cu un sublim citat, esenţa gândirii Î.P.S. Ioan: „iubirea liberă să iasă din inima noastră” şi să se îndrepte spre Hristos Domnul şi spre aproapele nostru.

Anthonia Amatti

Este o carte medicament, a se citi câte o convorbire pe zi, în linişte, ca mai apoi să te gândeşti la ce ai citit.

Raluca-Ioana Andras

O carte minunată şi binecuvântată, un real ajutor pentru cel care îl caută pe Domnul. Eu personal am învăţat şi învăţ de fiecare dată, când citesc şi recitesc, sensuri noi, învăţături profunde, pentru a merge „pe cărarea Raiului”, pentru a-mi duce crucea.

Angela Constantinescu

Pentru oricine doreşte să atingă starea de cunoaştere ce îl apropie de Dumnezeu, această „cărare” oferită de cartea cu interviuri a profesoarei Luminiţa Cornea este cea mai potrivită. „Călauze” sunt înţelepciunea îmbelşugată, sacralitatea unei vieţi puse în slujba Domnului, experienţa duhovnicească profundă, harul binecuvântat al I.P.S.Ioan, care, iubind într-o măsură supremă pe cei care-i numeşte „fraţii” şi „surorile” Sale, îndruma cititorul într-un minunat tărâm al cunoaşterii creştine, oferindu-i prilejul de a se desăvarşi moral, întru cunoaşterea adevăratei fericiri.

Maria Stoica


- CĂRŢI de la EDITURA IONA -A apărut cartea HRISTOLOGIA,
de Sfântul Nectarie al Pentapolei - GRECIA -

Traducător: Cătălin Grigore
Preţ: 17,5 LEI
An de apariţie: 2010
Nr. de pagini: 272
Broşată, format: 13x20 cm

Creştinătatea este o taină, de vreme ce conţinutul credinţei creştine este Dumnezeul cel întruchipat, Domnul nostru Iisus Hristos. Aşa că este cu neputinţă să fie prinsă de mintea omenească. Cum deci putem recunoaşte credinţa creştină ca singurul izvor a tot adevărul ? Cum putem ştii că Iisus Hristos este Dumnezeul cel întruchipat ? Cum ne putem încredinţa că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul lumii şi Dătătorul vieţii celei veşnice ? Trăsăturile proprii Mântuitorului – descrise cu strălucitoare limpezime în această carte – sunt atât de multe şi de o asemenea vrednicie, că cititorul sincer cu anevoie nu va mărturisi cu însufleţire că Iisus Hristos este Mesia, Dumnezeul cel desăvârşit care s-a făcut om desăvârşit.Cântarea lui Nicolae: Povestea Imnului Trisaghion

Autor: Elisabeth Crispina Johnson
Ilustrator: Masha Lobastov
Traducător: Alexandra Grigore
Preţ: 24 de LEI
An de apariţie: 2010
Nr. de pagini: 32
Cartonată, format: 20x25

Nicolae Vorbăreţul era un băiat obişnuit care îşi iubea casa din Constantinopol aproape la fel de mult pe cât îi plăcea să vorbească. Aceasta până în ziua în care îngerii l-au luat din mijlocul unui cutremur şi l-au învăţat să cânte. De atunci a devenit Nicolae Cântăreţul. Cântarea sa a izbăvit cetatea de cutremure şi a pătruns pentru totdeauna în viaţa liturgică a Bisericii ca Imnul Trisaghion.

Textul poetic şi minunatele ilustraţii în acuarelă aduc la viaţă Bizanţul secolului al cincilea, arătând copiilor de pretutindeni că şi ei pot fi aleşi de Dumnezeu pentru a aduce binecuvântări omenirii.Povestea Sfântului Ierarh Nectarie, Făcătorul de minuni

Autor: Cătălin Grigore

Ilustrator: Cristina Ionescu-Berechet
Preţ: 22 de LEI
An de apariţie: 2010
Nr. de pagini: 32
Cartonată, format: 24x26 cm

Micul Anastasie era un copil cuminte şi însetat de înţelepciune. Ca tânăr, s-a hotărât să slujească lui Dumnezeu într-o mânăstire, aşa că a devenit călugăr. Pentru dragostea şi ascultarea lui a primit din cer o mulţime de daruri dumnezeieşti, printre care şi cel al facerii de minuni. Viaţa lui curată l-a arătat oamenilor ca un mare Sfânt al Bisericii, ocrotitor al copiilor şi tămăduitor al bolilor de tot felul.

Textul simplu şi grăitor şi ilustraţiile luminoase în acuarelă poartă sufletul pe alt tărâm, ca un îndemn de a descoperi mireasma sfinţeniei, de care se poate împărtăşi orice copil.

Editura Iona este o editură tânără, care a luat chip din dorinţa de a face - atât pentru omul învăţat cât şi pentru cel simplu - o trecere lină de la cele ale lumii acesteia la năzuinţele duhului. Conceptul editurii se situează la graniţa dintre tărâmul Dreptei Credinţe şi cel al culturii, încercând să cultive în cititori nu numai o desfătare a sufletului, ci şi să înfăţişeze ochiului omenesc bucuria cărţilor frumoase.

COMENZI se pot face la: Cătălin Grigore

Tel.: 0724490846
E-mail: edituraiona@gmail.com-CRÂMPEIE DE AMINTIRI-A apărut cartea CRÂMPEIE DE AMINTIRI,
de GRAŢIA LUNGU CONSTANTINEANU - din IAŞI - MOLDOVA

Părintele Calistrat se defineşte prin faptele sale, prin iubirea sa de aproapele, prin predicile sale, prin familiile pe care le-a ajutat să se întemeieze cât şi cele pe care le-a readus pe calea familiei, care se aflau în impas, prin copiii născuţi din rugăciune, etc. Ce oferă cititorului cartea CRÂMPEIE DE AMINTIRI ? Cititorul găseşte în această carte – o detaliată prezentare etnografică a zonei Bucovinei, cu portul popular, cu relaţiile dintre oameni, relaţiile cu biserica, cu preotul satului, relaţiile din familie, educaţia în familie, şcoala, unde Părintele Calistrat şi-a petrecut copilăria şi prima parte a tinereţii;
– soluţii practice în multe încercări ale vieţii;
– firea omului;
– anturajul;
– limbajul de spovedanie;
– recunoştinţa faţă de oameni.
Apariţia acestei cărţi, prin latura ei practică, dovedind iubirea faţă de aproapele, puterea de pocăinţă, de jertfelnicie, mila, osteneala, încurajarea, înţelegerea credinciosului, a adus deja la biserică oameni de pretutindeni. Întreaga existenţă a Părintelui Calistrat curge în mod firesc, natural, venind din convingeri şi trăiri profunde şi o dragoste de Dumnezeu ca fiind singura călăuzitoare spre mântuire. Vom primi mântuirea ca dar de la Dumnezeu numai trăind o viaţă curată, jertfelnică şi în demnitate.

Graţia Lungu ConstantineanuPărintele duhovnic CALISTRAT

Date Biografice:
Data naşterii: 3 decembrie 1965
Locul naşterii: oraşul Rădăuţi, judeţul Suceava;
Părinţii: Dumitru şi Virginia
Şcoala primară: Şcoala Generală Vicovul de Jos, 1972 – 1976
Gimnaziul: Şcoala Generală Vicovul de Jos, 1976 – 1980
Liceul: Liceul Agro-Industrial din Rădăuţi, 1980 – 1984
Armata: la transmisiuni, 16 septembrie 1984 – 26 ianuarie 1986
Intrarea în Mănăstirea Sihăstria: 16 aprilie 1988
Tunderea in monahism: 28 noiembrie 1989
Naşi de călugărie: Părintele Cleopa şi Părintele Varsanufie
Vieţuirea în Mănăstirea Dragomirna: 20 sep. 1990 – Duminica Samarinencei 1991 (mai)
Hirotonirea întru diacon: 18 octombrie 1990, în Măn. Dragomirna
Întoarcerea la Măn. Sihăstria: de la Duminica Samarinencei până la Sfântul Ilie, iulie 1991
Vieţuirea în Mănăstirea Bârnova: 22 iulie 1991 – 1 martie 2009
Schima cea Mare: 31 decembrie 1991, Pr. Cleopa şi sub stareţul ierom. Antonie Câmpan
Hirotonirea întru preot: 18 februarie 1994
În Sfântul Munte Athos: 10 aprilie 1996 – 1 noiembrie 1996
Vieţuirea în Mănăstirea Vlădiceni: 1 martie 2009 – în prezent
Pelerin la Locurile Sfinte: noiembrie 2009 şi martie 2010.

AICI puteţi să-l vedeţi pe Părintele CALISTRAT în diferite ipostaze şi puteţi asculta diferite predici AUDIO-VIDEO pe blog .

Vizitaţi blogul părintelui: (click pe poza de mai jos.)Doamna GRAŢIA LUNGU CONSTANTINEANU - are o activitate deosebită în domeniul traducerilor de carte şi a scrierilor duhovniceşti. Redăm mai jos titlurile cărţilor :

Editura HARITINA


Afiş lansare carte.

Activitatea de traducere din limba engleză:

Cărţi publicate:Autoarea GRAŢIA LUNGU CONSTANTINEANU şi Părintele CALISTRAT la o lansare de carte.

1. Sufletul după moarte de Serafim Rose
2. Viaţa duhovnicească şi cum o putem dobândi de Sf. Teofan Zăvorâtul;
3. Stareţul Ambrozie de la Optina de Serghei Cetvericov;

În format electronic:
1. Viaţa şi opera Părintelui Serafim Rose

Cărţi traduse şi nepublicate:

1. Omilii de Sf. Nicolae Velimirovici..

Autor de carte teologică:

1. PĂRINTELE IUSTIN PÂRVU. Viaţa şi învăţăturile unui mărturisitor;
2. PĂRINTELE IUSTIN PÂRVU. Ctitor şi părinte duhovnicesc;
3. Crâmpeie de amintiri. Carte de dialoguri cu Părintele Calistrat de la Mânăstirea Vlădiceni...

Comenzi se pot face la :

gracelavin@yahoo.com:

Tel: 0720.057964
Autoarea GRAŢIA LUNGU CONSTANTINEANU şi Părintele CALISTRAT

SURSA: www.carte-ortodoxa.ro

P.S. Vă recomand această carte. Eu citesc din ea acum şi vă asigur că este foarte captivantă. De ce spun asta ? Citiţi şi dv-stră şi o să vă lămuriţi ... ( M.S. ).

Carte PROMOVATĂ de www.PromoOrtodoxia.ro

şi de www.ŞtiriOrtodoxe.ro
-Scurte eseuri la gânduri de ieri prezentate azi-A apărut cartea CUVINTE VECHI TÂLCUITE ÎN TIMPURI NOI,
de Preot Prof. ION PETRICĂ - din BOCŞA, Jud. Caraş-Severin - BANAT

Sunt născut la data de 9 mai 1975 în Bocşa. Am absolvit Facultatea de Litere Filosofie şi Istorie, specializarea Teologie Pastorală, a Universităţii de Vest din Timişoara, iar în prezent urmez cursul de Masterat, al Facultăţii de Sociologie şi Psihologie în specializarea Psihologie Organizaţională şi de Conducere din aceiaşi Universitate. Mă bucur foarte mult de colaborarea pe care o am cu Radio Reşiţa. Mica mea rubrica “Tâlcuirea Vieţii” nu reprezintă un fel de observaţie la lucrurile negative ale vieţii cotidiene, ci o vad ca pe un mijloc de ridicare şi clădire spirituală a omului contemporan. Aşadar Radio Reşiţa este cuvântul care întăreşte existenta Cuvântului Creştin în şi între oameni.

SURSA: www.radio-resita.roPr. Prof. ION PETRICĂ

-între 1994-1998 a urmat facultatea de teologie la ,,Universitatea de Vest" din Timişoara, devenind licenţiat în teologie ca preot şi profesor de religie.

-între 1999-2003, profesor de religie la liceul "Traian Lalescu" din Reşiţa -între perioada 1998-2000 a fost diacon la Episcopia Caransebeşului -din anul 2004 este preot slujitor şi vieţuitor al Mânăstirii Vasiova, din cadrul Episcopiei Caransebeşului.
-vorbeşte franceza bine.

Citiţi aici ( dă-i click pe text din caseta roşie ) despre cărţile publicate şi un interviu luat părintelui de către Adalbet GYURIS:

- Interviu şi informaţii despre carţile scrise de Parintele ION PETRICĂ
- caietesilvane.roEditura AGNOS din SIBIU 2009

Cu o prefaţă de † LUCIAN Episcopul Caransebeşului

Consilieri editoriali: Pr.Conf.Univ. Dr. CONSTANTIN NECULA

Conf.Univ. Dr. LUCIAN GROZEA
Corectura: Prof. MINA ŞOŞDEANU

Cei care doresc INFORMAŢII despre această carte, o pot face scriind la e-mail-ul:
prof_religie_ion@yahoo.com

SURSA : www.carte-ortodoxa.ro

Dacă doriţi să vă abonaţi la ştirile noastre , scrieţi un e-mail la matei.schinteie@yahoo.com cu titlul : ABONAMENT ŞTIRI .

NOU : 2010A apărut cartea EXCURSIA LITERARĂ, îndemn spre cunoaştere,
de Prof. LUMINIŢA CORNEA - din Sfântu Gheorghe, Jud. COVASNA

"Mânăstirile care împodobesc pământul ţării noastre fac parte din tezaurul spiritual milenar al neamului. Mie mi s-a întâmplat un lucru deosebit ori de câte ori intram într-o mânăstire şi atunci când atingeam icoanele sfinte aflate acolo. Simţeam ceva ciudat. Sentimentul pe care l-am trăit, precum şi emoţiile prin care am trecut sunt de nedescris. De asemenea trăirile au fost de o maximă intensitate şi în acele momente când am păşit pe meleagurile natale ale unor personalităţi de excepţie, cum ar fi Mihai Eminescu, Ion Creangă, Mihail Sadoveanu ori Vasile Alecsandri."LUMINIŢA CORNEA

Editura CASA CARŢII de ŞTIINŢĂ din CLUJ-NAPOCA 2010

Cu o prefaţă de IOAN DĂNILĂ şi o postfaţă de OLGA RUSU

Cei care doresc INFORMAŢII despre această carte, o pot face sunând la telefonul : 0740.303359

luminitzaprof@yahoo.com

SURSA : www.carte-ortodoxa.ro

Dacă doriţi să vă abonaţi la ştirile noastre , scrieţi un e-mail la matei.schinteie@yahoo.com cu titlul : ABONAMENT ŞTIRI .

NOU :A apărut cartea CINSTIREA PĂRINŢILOR, - PREOT IOAN GRAURE de Prof. LUMINIŢA CORNEA - din Sfântu Gheorghe, Jud. COVASNA

Editura EUROCARPATICA din SFANTU GHEORGHE 2008

Cu binecuvântarea Părintelui IOAN SELEJAN, Arhiepiscopul COVASNEI şi HARGHITEICei care doresc INFORMAŢII despre această carte, o pot face sunând la telefonul : 0740.303359

luminitzaprof@yahoo.comSURSA : www.carte-ortodoxa.ro

Dacă doriţi să vă abonaţi la ştirile noastre , scrieţi un e-mail la matei.schinteie@yahoo.com cu titlul : ABONAMENT ŞTIRI ." IEŞIŢI DIN EA, POPORUL MEU ! "
Roman-Religios Ortodox:
Autor: ELISABETA BRĂNOIU - din LIPĂNEŞTI, Jud. PRAHOVA

Editura PRINTEURO din PLOIEŞTI 2007

"Şi am auzit un glas din cer, zicând: Ieşiţi din ea, poporul Meu, ca să nu vă faceţi părtaşi la păcatele sortite ei şi să nu fiţi loviţi de pedepsele sortite ei ”. (Apoc. 18; 4, 5)

Fraţi Români vă aduc la cunoştinţă, că acest Popor Român are “un alt destin” în faţa tuturor popoarelor lumii. “Binele” revărsat peste noi ne cheamă la dragoste, la treapta sfinţeniei, la Virtutea cea mai înaltă a desăvârşirii, la urcuşul duhovnicesc, la un singur trup la bine şi la greu până acolo, unde i se va întinde o mână de către Puterile Cereşti!... unde ne invită să intrăm în nemărginitele şi necuprinsele frumuseţi ale Cerului : ”Fericiţi cei chemaţi la cina nunţii Mielului ! ’’ zice Domnul.Tipãrit cu binecuvântarea Părintelui † GALACTION Episcopul ALEXANDRIEI ŞI TELEORMANULUI

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României ISBN 973-8389-61-

Cartea are o prefaţă de marele duhovnic al românilor de pretutindeni, Părintele NIL EFRIM de la Sfânta Mânăstire MĂRCUŞ.<, Jud. COVASNA. Cei care doresc INFORMAŢII despre această carte, o pot face sunând la telefonul :

0720.894485
ebranoiu@yahoo.comAutoarea: ELISABETA BRĂNOIU

SURSA : www.carte-ortodoxa.ro

Dacă doriţi să vă abonaţi la ştirile noastre , scrieţi un e-mail la matei.schinteie@yahoo.com cu titlul : ABONAMENT ŞTIRI .

DEOSEBIT :A aparut cartea JURNAL DE BORD ACTUAL de călatorie a acestei vieţi vazută la lumina ortodoxiei - volumul I . de Ieromonah NIL EFRIM - duhovnicul Mânăstirii MĂRCUŞ .

" Dragă Matei , te rog sa-i transmiti salutarile si felicitarile mele Parintelui NIL pentru aceasta prima carte tiparită . Am citit-o pe nerasuflate şi pur şi simplu m-a fascinat . Este o carte cu totul specială datorita stilului inconfundabil al Parintelui Nil şi al mesajului de pocăinţă pe care-l transmite cartea în fiecare fila a ei . Pocăinţa ACUM şi nu mâine - cum ar fi tentati unii să facă . Întradevar Părintele Nil nu se dezmite nici în scris şi nu-i menajează pe cei căldicei şi pe cei indiferenţi în credinţă . Cartea te captivează de la început pâna la sfârşit şi îţi creează dorinţa de a mai citii şi celelalte volume care vor apărea ... Sincer sunt încântată de ceea ce am citit ... Încă o dată FELICITARILE mele Părintelui Nil ... te rog să -i transmiţi când te vei vedea cu el. "

C. D. T. - Judecatoare ) - ROMÂNIA.

Pe coperta cărţii JURNAL DE BORD ACTUAL mai este un subtitlu mare : ŞTI ÎN CARE CORABIE TE AFLI ?

DAR DV-STRA ???Ieromonah NIL EFRIM de la Mărcuş

Cei care doresc să achiziţioneze această deosebită carte o pot face sunând la Mânăstirea MĂRCUŞ la Maica Luminita la telefonul : 0754.032255

sau la:

marcus_serafima@yahoo.com

Tel.: 0740.095480, 0267.375651, 0267.315624.

INFO MANASTIREA MARCUS : www.manstirea-marcus.com
- Manastirea Copiilor din inima Ţării - COVASNA .

SURSA : www.carte-ortodoxa.ro
Aceste ştiri pot fi preluate - numai cu specificarea sursei .

Dacă doriţi să vă abonaţi la ştirile noastre , scrieţi un e-mail la stiriortodoxe@yahoo.com cu titlul : ABONAMENT ŞTIRI .
A aparut ultimul numar din Decembrie 2009 a Seminarului Teologic Liceal Ortodox " Sfanta Ecaterina " - Manastirea PrislopTALITA KIMI - o revista ce cheama la mantuire tineretul roman .

" Acest titlu - program va da sensul spiritual , educativ , literar si cultural al revistei noastre , in smerita noastra incercare de trezire morala si religioasa a tineretului crestin ortodox roman prin Biserica " .

GRUPAREA REVISTEI :

Monahia Prof. PETRONIA ORZEA
Monahia Prof. NICODEMA STOICA
MONAHIA Maria Suciu .
Prof. Svetlana Baz
Prof. Viorina Calitaridis
si elevele :
Cristina Bintea şi Iustina Armanca .

Cei ce doresc sa achizitioneze si/sau sa fianteze revista , pot suna la Maica Directoare PETRONIA ORZEA la telefon 0372.779207

Donaţiile(sponsorizările) se pot face in contul: Cod IBAN: RO29 TREZ 3715 007X XX00 0055 Deschis la Banca Comerciala Romana - Haţeg, sau direct la mănăstire, la adresa: Mănăstirea Prislop - Seminarul Teologic, Comuna Silvaşul de Sus, Judeţul Hunedoara Mulţumindu-vă pentru inţelegere şi ajutor, rugăm pe Bunul Dumnezeu să vă dăruiască multă sănătate şi să vă binecuvanteze activitatea.

INFO SEMINARUL TEOLOGIC " SF. ECATERINA " - Manastirea PRISLOP : www.arsenieboca.ro
- Seminar aflat sub patronajul Sfintei Ecaterina si ocrotirea Parintelui ARSENIE BOCA - Manastirea PRISLOP - Jud. Hunedoara .

SURSA : www.carte-ortodoxa.ro
COVASNA ORTODOXAIn data de 12.12.2009 a avut loc la Hotel MONTANA din renumita statiune balneoclimaterica COVASNA lansarea primului volum PERSONALITATI ALE ORASULUI COVASNA de LUMINITA CORNEA , IOAN LACATUSU si IOAN LUNGU . Intr-un cadru de exceptie sau adunat la acest deosebit eveniment personalitati ale orasului Covasna si oaspeti din judet , tara si din strainatate . Cartea este deosebit de captivanta deoarece ne descopera lucruri mai putin cunoscute despre aceste personalitati si despre viata din aceasta parte de tara .

I.P.S. IOAN SELEJAN , Episcopul Covasnei si Harghitei scrie in cuvantul de inceput : " Analizand viata si activitatea acestor personalitati si daca i-ai putea aduna pe toti in aceeasi zi , in orasul Covasna , Iti dai seama ca ai putea sa intemeiezi o institutie de invatamant superior , care ar functiona cu binecuvantarea unui episcop - Justinian TECULESCU , iar girul stiintific l-ar da un academician - profesor universitar dr. Horia COLAN ."

Cei care doresc sa achizitioneze aceasta carte care contine si un STUDIU MONOGRAFIC - COVASNA , poate sa o faca la adresa de mai jos :

Asociatia Culturala JUSTINIAN TECULESCU din COVASNA / ROMANIA .
IOAN LUCA :

tel : 0744.838641

Adresa Asociatiei Cultural Crestine "Iustinian Teculescu" :

Str. Mihai Eminescu, Nr. 19, Oras Covasna, Jud. Covasna

Adresa e-mail: asociatiaiustinianteculescu@gmail.com

Cod unic: 11044541

Cont Raiffeisen Bank Covasna: RO72RZBR0000060001179199


FOTOGRAFII DE LA LANSARE :


Doamna Profesoara LUMINITA CORNEA - Autoare .


Domnul IOAN LACATUSU - Autor , alaturi de domnul DOREL LUNGU - Presedintele Asociatiei si HULPOI VASILE AUREL - vicepresedinte .Domnul IOAN LUCA - Autor si Secretar al Asociatiei , impreuna cu Parintele IOAN OVIDIU MACIUCA - o personalitate a orasului Covasna si cantaretul bisericiesc domnul SANDULEA DUMITRU .

SURSA : www.carte-ortodoxa.ro
RĂSPUNDEREA conţinutului din punct de vedere literar şi docmatic, aparţine exclusiv autorilor de mai sus.

Aceste ştiri pot fi preluate gratuit - numai cu specificarea sursei .
Daca doriti sa va abonati la stirile noastre , scrieti un e-mail la matei.schinteie@gmail.com cu titlul : ABONAMENT ŞTIRI !


Copyright © mateischinteie.ro 2000-2014 şi Carte-Ortodoxă.ro. All rights reserved . Toate drepturile rezervate .
Portretul pictat
al Părintelui
ARSENIE BOCA

CLICK pe poză
 CĂRŢILE Părintelui ARSENIE BOCA
REVISTA CREŞTINA NR. 1:
Magazin ilustrat/Reportaje/Documentare/Interviuri


RADIO SIMBOL - o punte între cer şi pământ:
RADIO SIMBOL - o punte intre cer si pamant


Un blog de suflet... de la un om cu suflet bun:
Un blog foarte interesant al unei autoare enigmatice
Cu I.P.S. IOAN SELEJAN Arhiepiscolpul COVASNEI şi HARGHITEI
Cu Î.P.S. IOAN SELEJAN Arhiepiscop al Covasnei şi Harghitei.


Cu Profesoara dr. LUMINIŢA CORNEA.
Cu Prof. Dr. LUMINIŢA CORNEA – scriitoare din SFÂNTU GHEORGHE.


Cu Părintele Ieromonah NIL EFRIM.
Cu Ieromonah NIL EFRIM – duhovnicul de la Mânăstirea MĂRCUŞ.


Cu Părintele CALISTRAT la Mânăstirea VLADICENI - Iaşi.
Cu Părintele CALISTRAT la Mânăstirea VLĂDICENI - Iaşi.